ตากหน้า

ภาษาอังกฤษ


v endure shame
คำอธิบาย: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ความหมายเหมือนกับ: แบกหน้า , บากหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be constantly gazed by the public , be shameless enough to (go and ask his mercy)
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top