ตากสมอง

ภาษาอังกฤษ


v relax
คำอธิบาย: หยุดทำงานชั่วคราวหรือหยุดพักจากสิ่งที่ทำอยู่ให้คลายเหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: พักผ่อน , ผ่อนคลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: rest
ตัวอย่างประโยค: วันหยุดเขามักไปตากสมองที่หัวหินกับครอบครัวเสมอ
v relax
คำอธิบาย: หยุดทำงานชั่วคราวหรือหยุดพักจากสิ่งที่ทำอยู่ให้คลายเหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: พักผ่อน , ผ่อนคลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: rest
ตัวอย่างประโยค: วันหยุดเขามักไปตากสมองที่หัวหินกับครอบครัวเสมอ