ตากล้า

ภาษาอังกฤษ


n seeding field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตาตกกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: the earthen dyke around a paddy field , sectional pieces of land for young rice plant
ตัวอย่างประโยค: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า
n seeding field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตาตกกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: earthen dyke around a paddy field , sectional pieces of land for young rice plant
ตัวอย่างประโยค: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top