ตากล้อง

ภาษาอังกฤษ


n photographer
คำอธิบาย: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ช่างภาพ , ช่างกล้อง , ช่างถ่ายรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: cameraman , maker of photographs , maker of movie
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย
n photographer
คำอธิบาย: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ช่างภาพ , ช่างกล้อง , ช่างถ่ายรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: cameraman , maker of photographs , maker of movie
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย