ตากลม

ภาษาอังกฤษ


v take the air
คำที่เกี่ยวข้อง: take an outing for rest health