ตากผ้า

ภาษาอังกฤษ


v dry clothes in the sun
คำที่เกี่ยวข้อง: dry clothes in the air
ตัวอย่างประโยค: แม่ตากผ้าไว้กลางแดด