ตาก

ภาษาอังกฤษ


adj shine upon
คำอธิบาย: เรียกหลังคาเรือนที่แบนว่า หลังคาตาก
ความหมายเหมือนกับ: แบน
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังใหม่ของเขาเป็นบ้านทรงหลังคาตาก
v space out
คำอธิบาย: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: stagger
ตัวอย่างประโยค: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน
v expose oneself to mosquitoes
คำอธิบาย: ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง
ตัวอย่างประโยค: เขานอนตากยุงทั้งคืน
v air
คำอธิบาย: ผึ่งให้แห้ง เช่น ตากผ้า, ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง เช่น ตากแดด ตากฝน
ความหมายเหมือนกับ: ผึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: sun , expose , dry in the air , dry in the sun , bask in the sun , expose to the wind , have some fresh air , take an airing , expose to the sun
ตัวอย่างประโยค: ตุ๊กตากระดาษ เช่น ตุ๊กตาหมู การทำจะเริ่มต้นด้วยการปั้นหุ่นด้วยดินตากหุ่นให้แห้ง
n Tak
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดตาก
ตัวอย่างประโยค: เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มีปรากฏในหลายเมือง อาทิเช่น ที่วัดพระธาตุเมืองตากเก่า จังหวัดตาก วัดอรัญญิก เมืองพิษณุโลก และที่วัดทอง จังหวัดพิษณุโลก
n Tak
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดตาก
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดตากมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง
v air
คำอธิบาย: ผึ่งให้แห้ง เช่น ตากผ้า, ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง เช่น ตากแดด ตากฝน
ความหมายเหมือนกับ: ผึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: sun , expose , dry in the air , dry in the sun , bask in the sun , expose to the wind , have some fresh air , take an airing , expose to the sun
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังตากผ้าอยู่หลังบ้าน
adj shine upon
คำอธิบาย: เรียกหลังคาเรือนที่แบนว่า หลังคาตาก
ความหมายเหมือนกับ: แบน
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังใหม่ของเขาเป็นบ้านทรงหลังคาตาก
v space out
คำอธิบาย: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: stagger
ตัวอย่างประโยค: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน