ตา

ภาษาอังกฤษ


n mesh
คำอธิบาย: ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือ ลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง
ความหมายเหมือนกับ: ช่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: netting , grid
ตัวอย่างประโยค: ตาข่ายดักปลาจะมีตาถี่ห่างหลายขนาด
v time
คำอธิบาย: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ความหมายเหมือนกับ: เวลา , คราว , ลำดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: turn , moment
ตัวอย่างประโยค: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์
n eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องดูรูป ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้
หน่วยนับ: คู่, ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ดวงตา
ตัวอย่างประโยค: เธอมีตาสวยงามมาก ใครเห็นก็ชม
n maternal grandfather
คำอธิบาย: พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คุณตา
คำที่เกี่ยวข้อง: grandfather
ตัวอย่างประโยค: ตาของเขาอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรี
n knot
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตาไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: bud
ตัวอย่างประโยค: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก
n eye
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องดูรูป ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้
หน่วยนับ: คู่, ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ดวงตา
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่เราคุยกับใครคนใดคนหนึ่งตาเราก็จะเฝ้าดูปฏิกิริยาของคู่สนทนา หูคอยฟังเสียงตอบสนอง
n maternal grandfather
คำอธิบาย: พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คุณตา
คำที่เกี่ยวข้อง: grandfather
ตัวอย่างประโยค: ตาของเขาอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรี
v turn
คำอธิบาย: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ความหมายเหมือนกับ: เวลา , คราว , ลำดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: time , moment
ตัวอย่างประโยค: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์
n knot
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตาไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: bud
ตัวอย่างประโยค: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก
n mesh
คำอธิบาย: ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือ ลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง
ความหมายเหมือนกับ: ช่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: netting , grid
ตัวอย่างประโยค: ตาข่ายดักปลาจะมีตาถี่ห่างหลายขนาด