ตั๋วโดยสาร

ภาษาอังกฤษ


n bus ticket
ตัวอย่างประโยค: ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องขายตั๋ว หรือเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ