ตั๋วหนัง

ภาษาอังกฤษ


n cinema ticket
คำที่เกี่ยวข้อง: movie theater ticket