ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ภาษาอังกฤษ


n promissory note
คำอธิบาย: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำ สั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: เขาออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ขายสินค้าแทนการจ่ายเงินสด
n promissory note
คำอธิบาย: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำ สั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: เขาออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ขายสินค้าแทนการจ่ายเงินสด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top