ตั๋วจำนำ

ภาษาอังกฤษ


n pawn ticket
คำอธิบาย: หนังสือรับรองว่าได้นำสิ่งของมาจำนำไว้
ตัวอย่างประโยค: ในกระเป๋าสะพายเธอมี ชุดเครื่องแต่งหน้าชุดเล็ก โทรศัพท์มือถือ ตารางบิน ตั๋วจำนำ และล็อตเตอรี่หลายงวดรวมกัน