ตั๊กแตนปาทังกา

ภาษาอังกฤษ


n patanga
คำที่เกี่ยวข้อง: a species of grasshoppers , locust