ตั๊กแตน

ภาษาอังกฤษ


n grasshopper
คำอธิบาย: ชื่อแมลงหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวยาว มีขนาดต่างๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: mantis
ตัวอย่างประโยค: พวกเด็กๆ วิ่งไล่จับตั๊กแตนกันอย่างสนุกสนาน