ตั้วโผ

ภาษาอังกฤษ


n boss of the theatrical troupe (/company)
คำอธิบาย: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: โต้โผ
คำที่เกี่ยวข้อง: manager of the theatrical troupe , owner of an orchestra
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้
n boss of the theatrical troupe (/company)
คำอธิบาย: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: โต้โผ
คำที่เกี่ยวข้อง: manager of the theatrical troupe , owner of an orchestra
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้