ตั้งไข่

ภาษาอังกฤษ


v train an infant to stand
คำอธิบาย: สอนยืน (ใช้แก่เด็ก)
ความหมายเหมือนกับ: สอนยืน , หัดยืน , เริ่มยืน
คำที่เกี่ยวข้อง: practise standing , teach an infant to stand , begin to stand , learn to stand on one´s feet
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในบ้านยิ้มอย่างดีใจที่เห็นลูกน้อยตั้งไข่เป็นครั้งแรก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top