ตั้งใจฟัง

ภาษาอังกฤษ


v pay attention to listen to
คำอธิบาย: เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก
ตัวอย่างประโยค: หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ