ตั้งใจจริง

ภาษาอังกฤษ


v determine
คำอธิบาย: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: intend , mean , aim , have in mind
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้
adv seriously
คำอธิบาย: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: earnestly , in earnest , solemnly , gravely
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้