ตั้งโต๊ะ

ภาษาอังกฤษ


v set the table
คำอธิบาย: จัดโต๊ะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: จัดโต๊ะ
คำที่เกี่ยวข้อง: lay the table
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งโต๊ะอาหารเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่กลับมารับประทาน