ตั้งแต่แรก

ภาษาอังกฤษ


adv from the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแต่ต้น
คำตรงข้าม: จบ
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้