ตั้งแต่นี้ไป

ภาษาอังกฤษ


adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: นับจากนี้ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: henceforward , from now (/then) on , from this time on , in the days to come , in future