ตั้งแต่นั้นมา

ภาษาอังกฤษ


conj from that time on
ความหมายเหมือนกับ: นับจากนั้นมา
คำที่เกี่ยวข้อง: from then on , since then
ตัวอย่างประโยค: เขาย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย 3 ปีมาแล้ว ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยกลับเมืองไทยอีกเลย