ตั้งแต่ต้น

ภาษาอังกฤษ


adv from the beginning
คำตรงข้าม: จบ