ตั้งแต่ง

ภาษาอังกฤษ


v appoint
ความหมายเหมือนกับ: ยกขึ้น , สถาปนา
คำที่เกี่ยวข้อง: designate , commit , promote