ตั้งแต่

ภาษาอังกฤษ


prep since
คำอธิบาย: นับจากเวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งเป็นต้นไป (มักใช้คู่กับจนถึง หรือจนกระทั่ง)
คำที่เกี่ยวข้อง: from
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของเขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เขาอายุ 7 ปี