ตั้งแง่

ภาษาอังกฤษ


v be unwilling
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยง , เล่นแง่
คำที่เกี่ยวข้อง: contend , dispute , bargain , counterpurpose , haggle , argue