ตั้งแคมป์

ภาษาอังกฤษ


v encamp
ความหมายเหมือนกับ: สร้างค่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: pitch a camp