ตั้งเป้าหมาย

ภาษาอังกฤษ


v aim
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเข็ม , ตั้งความหวัง , ตั้งความมุ่งหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: intend to
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทภายในปีนี้ให้ได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top