ตั้งเป้า

ภาษาอังกฤษ


v aim at
คำอธิบาย: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
ความหมายเหมือนกับ: วางเป้า , ตั้งเป้าหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: intend , mean , plan , endeavor , attempt , strive , try
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้