ตั้งเนื้อตั้งตัว

ภาษาอังกฤษ


v establish oneself
คำอธิบาย: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , ก่อร่างสร้างตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: set oneself up (e.g. in business)
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ