ตั้งเนื้อตัวตัว

ภาษาอังกฤษ


v prepare
ความหมายเหมือนกับ: เตรียมตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: check oneself
ตัวอย่างประโยค: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว