ตั้งเค้า

ภาษาอังกฤษ


v forecast
คำอธิบาย: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ส่อเค้า , ส่อ , ส่อแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: brew , predict , foretell , foresee
ตัวอย่างประโยค: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่
v forecast
คำอธิบาย: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ส่อเค้า , ส่อ , ส่อแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: brew , predict , foretell , foresee
ตัวอย่างประโยค: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่