ตั้งอยู่

ภาษาอังกฤษ


v be in
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ในสภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: maintain , remain
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เราควรใช้ชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
v be locate
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ , วางอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be situated , lie , place
ตัวอย่างประโยค: ชุดรับแขกที่เพิ่งซื้อมาตั้งอยู่ในห้องรับแขกหน้าบ้าน