ตั้งอกตั้งใจ

ภาษาอังกฤษ


v pay attention
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , ใส่ใจ , สนใจ , มุ่งมั่น , ใฝ่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: concentrate one´s attention
คำตรงข้าม: ละเลย , เฉยเมย
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตั้งอกตั้งใจทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย