ตั้งหน้า

ภาษาอังกฤษ


v concentrate one´s attention
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งหน้า , ตั้งหน้าตั้งตา , ตั้งใจ , ตั้งอกตั้งใจ , มุ่งหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: persist in , be engrossed (/deep) in , immerse oneself in , be absorbed in
คำตรงข้าม: ท้อถ้อย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ล้วนต่างตั้งหน้าทำมาหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว