ตั้งวง

ภาษาอังกฤษ


v gather into a group
คำอธิบาย: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
ความหมายเหมือนกับ: จับกลุ่ม , รวมกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: form into a group , group
ตัวอย่างประโยค: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย