ตั้งล่วงหน้า

ภาษาอังกฤษ


v preset
คำอธิบาย: สร้างหรือกำหนดเอาไว้ก่อน
ตัวอย่างประโยค: ชนวนระเบิดถูกตั้งล่วงหน้าไว้ 15 นาที