ตั้งราคา

ภาษาอังกฤษ


v fix a price
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา