ตั้งมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ


v set a standard
คำอธิบาย: กำหนดมาตรฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: establish a standard
ตัวอย่างประโยค: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก