ตั้งมั่น

ภาษาอังกฤษ


v make a stand
คำอธิบาย: ตั้งฐานปฏิบัติการการรบ
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกตั้งมั่นอยู่บนภูเขา
v persist in
คำอธิบาย: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ถือมั่น , ยึดถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: insist on , persevere in , uphold , adhere to , stick to , cling to , abide by , stand firm
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา
v make a stand
คำอธิบาย: ตั้งฐานปฏิบัติการการรบ
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกตั้งมั่นอยู่บนภูเขา
v persist in
คำอธิบาย: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ถือมั่น , ยึดถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: insist on , persevere in , uphold , adhere to , stick to , cling to , abide by , stand firm
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา

คำที่มี "ตั้งมั่น" ในคำ


การตั้งมั่น n clinging (to)
ความหมายเหมือนกับ: ความยึดมั่น , ความถือมั่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top