ตั้งภูมิลำเนา

ภาษาอังกฤษ


v settle down
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งถิ่นฐาน , ตั้งบ้านเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: take up residence (/one´s abode) , make a place (/one´s home) and settle down there
ตัวอย่างประโยค: มีพวกเชื้อสายลาวตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top