ตั้งปี

ภาษาอังกฤษ


adv yearlong
ความหมายเหมือนกับ: นานเป็นปี
คำที่เกี่ยวข้อง: all year round , year-round
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่เขาเก็บมาตั้งปี