ตั้งประเด็น

ภาษาอังกฤษ


v fix an issue
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านตั้งประเด็นซักถามรัฐบาล 5-6 ประเด็น