ตั้งท้อง

ภาษาอังกฤษ


v conceive
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งครรภ์ , มีบุตร , มีท้อง , ท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: be pregnant , be in pregnancy , be in the family way
คำตรงข้าม: แท้ง
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งท้องโดยการทำกิ๊ฟ