ตั้งท่ามวย

ภาษาอังกฤษ


v guard
ความหมายเหมือนกับ: ยกหมัด