ตั้งถิ่นฐาน

ภาษาอังกฤษ


v settle down
คำอธิบาย: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งรกราก , ตั้งหลักแหล่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: have one´s home , have one´s domicile , take up residence , make one´s home
ตัวอย่างประโยค: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว