ตั้งต้น

ภาษาอังกฤษ


v begin
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม , เริ่มต้น , ขึ้นต้น , เริ่มทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: start , commence
คำตรงข้าม: จบ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเริ่มปีใหม่คุณพ่อจะตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวจะได้มีความสุข