ตั้งตาคอย

ภาษาอังกฤษ


v expect
ความหมายเหมือนกับ: รอคอย , เฝ้าคอย , คอยอยู่ , ตั้งตารอ
คำที่เกี่ยวข้อง: wait , look forward to , await , anticipate
ตัวอย่างประโยค: พ่อตั้งตาคอยการกลับของลูกชาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top