ตั้งตาคอย

ภาษาอังกฤษ


v expect
ความหมายเหมือนกับ: รอคอย , เฝ้าคอย , คอยอยู่ , ตั้งตารอ
คำที่เกี่ยวข้อง: wait , look forward to , await , anticipate
ตัวอย่างประโยค: พ่อตั้งตาคอยการกลับของลูกชาย