ตั้งตัวไม่ติด

ภาษาอังกฤษ


v struggle along
ความหมายเหมือนกับ: ซวดเซ , กระเสือกกระสน
คำที่เกี่ยวข้อง: suffer many setbacks , fall down and scramble up again