ตั้งตัว

ภาษาอังกฤษ


v pose
ความหมายเหมือนกับ: ยกย่องตัว , สถาปนาตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: set oneself up
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เขาเป็น
v make one´s way (/fortune)
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งฐานะ , ตั้งหลักฐาน , สร้างเนื้อสร้างตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: build up a fortune (/name) , get on (/rise) in the world , establish oneself
คำตรงข้าม: สิ้นเนื้อประดาตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นชายหนุ่มที่สามารถตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย